0 Giỏ hàng của bạn Tổng đài CSKH
02363 872000
Chat tư vấn ngay Zalo

Thermaltake

Vỏ Case Thermaltake CTE C750 TG ARGB Snow (Full Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan ARGB, Max 14 Fan) thermaltake Trả góp Sản phẩm mới

Vỏ Case Thermaltake CTE C750 TG ARGB Snow (Full Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan ARGB, Max 14 Fan)

Loại case: Full Tower | Mainboard hỗ trợ: Mini iTX/m-ATX/ATX/E-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực 4mm (2 mặt trước + hông)

Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 4, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 7

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trước: 3x 120/140mm hoặc 2x 200mm, Trên: 2x 120/140mm, Hông: 3x 120/140mm, Sau: 3x120/140mm hoặc 2x 200mm, Đáy: 3x120/140mm (Sẵn 3 fan 140mm ARGB 1 trước + 1 trên + 1 sau)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 360/420mm, Trên: 240mm, Hông: 360/420mm,  Sau: 360/420mm, Đáy: 360/280mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 190mm, chiều dài VGA tối đa 420mm, chiều dài nguồn tối đa 220mm

4.390.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake CTE C750 TG ARGB Black (Full Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan ARGB, Max 14 Fan) thermaltake Trả góp Sản phẩm mới

Vỏ Case Thermaltake CTE C750 TG ARGB Black (Full Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan ARGB, Max 14 Fan)

Loại case: Full Tower | Mainboard hỗ trợ: Mini iTX/m-ATX/ATX/E-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực 4mm (2 mặt trước + hông)

Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 4, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 7

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trước: 3x 120/140mm hoặc 2x 200mm, Trên: 2x 120/140mm, Hông: 3x 120/140mm, Sau: 3x120/140mm hoặc 2x 200mm, Đáy: 3x120/140mm (Sẵn 3 fan 140mm ARGB 1 trước + 1 trên + 1 sau)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 360/420mm, Trên: 240mm, Hông: 360/420mm,  Sau: 360/420mm, Đáy: 360/280mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 190mm, chiều dài VGA tối đa 420mm, chiều dài nguồn tối đa 220mm

4.490.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake CTE C750 Air Snow (Full Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan, Max 14 Fan) thermaltake Trả góp Sản phẩm mới

Vỏ Case Thermaltake CTE C750 Air Snow (Full Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan, Max 14 Fan)

Loại case: Full Tower | Mainboard hỗ trợ: Mini iTX/m-ATX/ATX/E-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực 4mm (1 mặt hông)

Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 4, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 7

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trước: 3x 120/140mm hoặc 2x 200mm, Trên: 2x 120/140mm, Hông: 3x 120/140mm, Sau: 3x120/140mm hoặc 2x 200mm, Đáy: 3x120/140mm (Sẵn 3 fan 140mm không LED 1 trước + 1 trên + 1 sau)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 360/420mm, Trên: 240mm, Hông: 360/420mm,  Sau: 360/420mm, Đáy: 360/280mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 190mm, chiều dài VGA tối đa 420mm, chiều dài nguồn tối đa 220mm

4.190.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake CTE C750 Air Black (Full Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan, Max 14 Fan) thermaltake Trả góp Sản phẩm mới

Vỏ Case Thermaltake CTE C750 Air Black (Full Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan, Max 14 Fan)

Loại case: Full Tower | Mainboard hỗ trợ: Mini iTX/m-ATX/ATX/E-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực 4mm (1 mặt hông)

Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 4, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 7

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trước: 3x 120/140mm hoặc 2x 200mm, Trên: 2x 120/140mm, Hông: 3x 120/140mm, Sau: 3x120/140mm hoặc 2x 200mm, Đáy: 3x120/140mm (Sẵn 3 fan 140mm không LED 1 trước + 1 trên + 1 sau)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 360/420mm, Trên: 240mm, Hông: 360/420mm,  Sau: 360/420mm, Đáy: 360/280mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 190mm, chiều dài VGA tối đa 420mm, chiều dài nguồn tối đa 220mm

4.050.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake CTE T500 TG ARGB Snow (Full Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan RGB, Max 11 Fan) thermaltake Trả góp Sản phẩm mới

Vỏ Case Thermaltake CTE T500 TG ARGB Snow (Full Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan RGB, Max 11 Fan)

Loại case: Full Tower | Mainboard hỗ trợ: Mini iTX/m-ATX/ATX/E-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực 4mm (2 mặt trước + hông)

Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 7

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trước: 3x 120/140mm, Trên: 2x 120/140mm, Hông: 1x 120/140mm, Sau: 3x120/140mm, Đáy: 2x120/140mm (Sẵn 3 fan 140mm ARGB 1 trước + 1 trên + 1 sau)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 360/420mm,  Sau: 360/280mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 195mm, chiều dài VGA tối đa 385mm, chiều dài nguồn tối đa 180mm

3.690.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake CTE T500 TG ARGB Black (Full Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan RGB, Max 11 Fan) thermaltake Trả góp Sản phẩm mới

Vỏ Case Thermaltake CTE T500 TG ARGB Black (Full Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan RGB, Max 11 Fan)

Loại case: Full Tower | Mainboard hỗ trợ: Mini iTX/m-ATX/ATX/E-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực 4mm (2 mặt trước + hông)

Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 7

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trước: 3x 120/140mm, Trên: 2x 120/140mm, Hông: 1x 120/140mm, Sau: 3x120/140mm, Đáy: 2x120/140mm (Sẵn 3 fan 140mm ARGB 1 trước + 1 trên + 1 sau)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 360/420mm,  Sau: 360/280mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 195mm, chiều dài VGA tối đa 385mm, chiều dài nguồn tối đa 180mm

3.590.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake CTE T500 Air Snow (Full Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan, Max 11 Fan) thermaltake Trả góp Sản phẩm mới

Vỏ Case Thermaltake CTE T500 Air Snow (Full Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan, Max 11 Fan)

Loại case: Full Tower | Mainboard hỗ trợ: Mini iTX/m-ATX/ATX/E-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực 4mm (1 mặt hông)

Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 7

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trước: 3x 120/140mm, Trên: 2x 120/140mm, Hông: 1x 120/140mm, Sau: 3x120/140mm, Đáy: 2x120/140mm (Sẵn 3 fan 140mm 1 trước + 1 trên + 1 sau không LED)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 360/420mm,  Sau: 360/280mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 195mm, chiều dài VGA tối đa 385mm, chiều dài nguồn tối đa 180mm

3.390.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake CTE T500 Air Black (Full Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan, Max 11 Fan) thermaltake Trả góp Sản phẩm mới

Vỏ Case Thermaltake CTE T500 Air Black (Full Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan, Max 11 Fan)

Loại case: Full Tower | Mainboard hỗ trợ: Mini iTX/m-ATX/ATX/E-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực 4mm (1 mặt hông)

Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 7

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trước: 3x 120/140mm, Trên: 2x 120/140mm, Hông: 1x 120/140mm, Sau: 3x120/140mm, Đáy: 2x120/140mm (Sẵn 3 fan 140mm 1 trước + 1 trên + 1 sau không LED)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 360/420mm,  Sau: 360/280mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 195mm, chiều dài VGA tối đa 385mm, chiều dài nguồn tối đa 180mm

3.250.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake View 51 TG ARGB Snow (Full Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan ARGB, Max 13 Fan, Kính mặt hông có bản lề) thermaltake Trả góp Sản phẩm mới

Vỏ Case Thermaltake View 51 TG ARGB Snow (Full Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan ARGB, Max 13 Fan, Kính mặt hông có bản lề)

Loại case: Full Tower | Mainboard hỗ trợ: Mini iTX/m-ATX/ATX/E-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực 4mm (3 mặt trên + trước + hông)

Cổng I/O: 1 x USB 3.1 (Gen 2) Type C, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x HD Audio, 1 x RGB Button | Khe mở rộng: 8

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trước: 3x 120/140mm hoặc 2x200mm, Trên: 3x 120/140mm hoặc 2x200mm, Sau: 1x 120mm, Hông: 3x120mm/2x140mm, Đáy: 3x120mm (Sẵn 2 fan 200mm ARGB phía trước + 1 fan 120mm ARGB phía sau)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 360/280mm, Trên: 360/280mm, Hông: 360/280mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 175mm, chiều dài VGA tối đa 440mm, chiều dài nguồn tối đa 200mm

3.850.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake View 51 TG ARGB Black (Full Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan ARGB, Max 13 Fan, Kính mặt hông có bản lề) thermaltake Trả góp Sản phẩm mới

Vỏ Case Thermaltake View 51 TG ARGB Black (Full Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan ARGB, Max 13 Fan, Kính mặt hông có bản lề)

Loại case: Full Tower | Mainboard hỗ trợ: Mini iTX/m-ATX/ATX/E-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực 4mm (3 mặt trên + trước + hông)

Cổng I/O: 1 x USB 3.1 (Gen 2) Type C, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x HD Audio, 1 x RGB Button | Khe mở rộng: 8

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trước: 3x 120/140mm hoặc 2x200mm, Trên: 3x 120/140mm hoặc 2x200mm, Sau: 1x 120mm, Hông: 3x120mm/2x140mm, Đáy: 3x120mm (Sẵn 2 fan 200mm ARGB phía trước + 1 fan 120mm ARGB phía sau)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 360/280mm, Trên: 360/280mm, Hông: 360/280mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 175mm, chiều dài VGA tối đa 440mm, chiều dài nguồn tối đa 200mm

3.690.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake Ceres 300 TG ARGB Black (Mid Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan, Max 7 Fan) thermaltake Trả góp Sản phẩm mới

Vỏ Case Thermaltake Ceres 300 TG ARGB Black (Mid Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan, Max 7 Fan)

Loại case: Mid Tower | Mainboard hỗ trợ: Mini iTX/m-ATX/ATX/E-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực 4mm (Mặt hông)

Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 7 (Thiết kế có thể xoay)

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trên: 3x 120mm/2x 140mm, Trước: 3x 120mm/2x 140mm, Sau: 1x 120/140mm (Sẵn 2 fan 140mm ARGB phía trước + 1 fan 140mm không LED phía sau)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 360/280mm, Trên: 240/280mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 185mm, chiều dài VGA tối đa 370mm, chiều dài nguồn tối đa 220mm

*Ảnh minh họa, vỏ case thực tế không bao gồm màn hình hiển thị phía dưới (được bán rời)

2.050.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake Ceres 300 TG ARGB Snow (Mid Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan, Max 7 Fan) thermaltake Trả góp Sản phẩm mới

Vỏ Case Thermaltake Ceres 300 TG ARGB Snow (Mid Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan, Max 7 Fan)

Loại case: Mid Tower | Mainboard hỗ trợ: Mini iTX/m-ATX/ATX/E-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực 4mm (Mặt hông)

Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 7 (Thiết kế có thể xoay)

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trên: 3x 120mm/2x 140mm, Trước: 3x 120mm/2x 140mm, Sau: 1x 120/140mm (Sẵn 2 fan 140mm ARGB phía trước + 1 fan 140mm không LED phía sau)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 360/280mm, Trên: 240/280mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 185mm, chiều dài VGA tối đa 370mm, chiều dài nguồn tối đa 220mm

*Ảnh minh họa, vỏ case thực tế không bao gồm màn hình hiển thị phía dưới (được bán rời)

2.190.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake Ceres 300 TG ARGB Matcha Green (Mid Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan, Max 7 Fan) thermaltake Trả góp Sản phẩm mới

Vỏ Case Thermaltake Ceres 300 TG ARGB Matcha Green (Mid Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan, Max 7 Fan)

Loại case: Mid Tower | Mainboard hỗ trợ: Mini iTX/m-ATX/ATX/E-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực 4mm (Mặt hông)

Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 7 (Thiết kế có thể xoay)

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trên: 3x 120mm/2x 140mm, Trước: 3x 120mm/2x 140mm, Sau: 1x 120/140mm (Sẵn 2 fan 140mm ARGB phía trước + 1 fan 140mm không LED phía sau)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 360/280mm, Trên: 240/280mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 185mm, chiều dài VGA tối đa 370mm, chiều dài nguồn tối đa 220mm

*Ảnh minh họa, vỏ case thực tế không bao gồm màn hình hiển thị phía dưới (được bán rời)

2.250.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake Ceres 500 TG ARGB Black (Mid Tower, E-ATX, Sẵn 4 Fan ARGB, Max 7 Fan, Kính cường lực có bản lề) thermaltake Trả góp

Vỏ Case Thermaltake Ceres 500 TG ARGB Black (Mid Tower, E-ATX, Sẵn 4 Fan ARGB, Max 7 Fan, Kính cường lực có bản lề)

Loại case: Mid Tower | Mainboard hỗ trợ: Mini iTX/m-ATX/ATX/E-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực 3mm (Mặt hông)

Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 7 (Thiết kế có thể xoay)

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trên: 3x 120/140mm, Trước: 3x 120/140mm, Sau: 1x 120/140mm (Sẵn 4 fan 140mm ARGB phía trước + sau)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 360/420mm, Trên: 360/280mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 185mm, chiều dài VGA tối đa 425mm, chiều dài nguồn tối đa 220mm

*Ảnh minh họa, vỏ case thực tế không bao gồm màn hình hiển thị phía dưới (được bán rời)

3.790.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake Ceres 500 TG ARGB Snow (Mid Tower, E-ATX, Sẵn 4 Fan ARGB, Max 7 Fan, Kính cường lực có bản lề) thermaltake Trả góp

Vỏ Case Thermaltake Ceres 500 TG ARGB Snow (Mid Tower, E-ATX, Sẵn 4 Fan ARGB, Max 7 Fan, Kính cường lực có bản lề)

Loại case: Mid Tower | Mainboard hỗ trợ: Mini iTX/m-ATX/ATX/E-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực 3mm (Mặt hông)

Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 7 (Thiết kế có thể xoay)

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trên: 3x 120/140mm, Trước: 3x 120/140mm, Sau: 1x 120/140mm (Sẵn 4 fan 140mm ARGB phía trước + sau)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 360/420mm, Trên: 360/280mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 185mm, chiều dài VGA tối đa 425mm, chiều dài nguồn tối đa 220mm

*Ảnh minh họa, vỏ case thực tế không bao gồm màn hình hiển thị phía dưới (được bán rời)

3.890.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake View 300 MX ARGB Black (Mid Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan ARGB, Max 10 Fan, 2 tùy chọn mặt trước) thermaltake Trả góp

Vỏ Case Thermaltake View 300 MX ARGB Black (Mid Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan ARGB, Max 10 Fan, 2 tùy chọn mặt trước)

Loại case: Mid Tower | Mainboard hỗ trợ: Mini iTX/m-ATX/ATX/E-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Nhựa ABS, Kính cường lực 4mm (Mặt hông)

Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 7 (Thiết kế có thể xoay)

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trước: 3x 120/140mm hoặc 2x200mm, Trên: 3x 120mm/2x 140mm/1x200mm, Sau: 1x 120mm, Hông: 3x120mm (Sẵn 2 fan 200mm ARGB phía trước + 1 fan 120mm ARGB phía sau)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 360/280mm, Trên: 360/280mm, Hông: 360mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 175mm, chiều dài VGA tối đa 400mm, chiều dài nguồn tối đa 200mm

2 tùy chọn mặt trước: Thép đục lỗ thoáng khí hoặc Kính cường lực

3.390.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake View 300 MX ARGB Snow (Mid Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan ARGB, Max 10 Fan, 2 tùy chọn mặt trước) thermaltake Trả góp

Vỏ Case Thermaltake View 300 MX ARGB Snow (Mid Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan ARGB, Max 10 Fan, 2 tùy chọn mặt trước)

Loại case: Mid Tower | Mainboard hỗ trợ: Mini iTX/m-ATX/ATX/E-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Nhựa ABS, Kính cường lực 4mm (Mặt hông)

Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 7 (Thiết kế có thể xoay)

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trước: 3x 120/140mm hoặc 2x200mm, Trên: 3x 120mm/2x 140mm/1x200mm, Sau: 1x 120mm, Hông: 3x120mm (Sẵn 2 fan 200mm ARGB phía trước + 1 fan 120mm ARGB phía sau)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 360/280mm, Trên: 360/280mm, Hông: 360mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 175mm, chiều dài VGA tối đa 400mm, chiều dài nguồn tối đa 200mm

2 tùy chọn mặt trước: Thép đục lỗ thoáng khí hoặc Kính cường lực

3.490.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake H570 TG ARGB Snow (Mid Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan ARGB, Max 7 Fan, Kính cường lực có bản lề) thermaltake Trả góp

Vỏ Case Thermaltake H570 TG ARGB Snow (Mid Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan ARGB, Max 7 Fan, Kính cường lực có bản lề)

Loại case: Mid Tower | Mainboard hỗ trợ: iTX/m-ATX/ATX/E-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực

Cổng I/O: USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 7

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trên: 3x 120mm/2x 140mm, Trước: 3x 120/140mm hoặc 2x 200mm, Sau: 2x 120mm (Sẵn 3 fan 120mm ARGB phía trước)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 360mm, Trên: 360mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 160mm, chiều dài VGA tối đa 375mm, chiều dài nguồn tối đa 180mm

2.050.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake H570 TG ARGB Black (Mid Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan ARGB, Max 7 Fan, Kính cường lực có bản lề) thermaltake Trả góp

Vỏ Case Thermaltake H570 TG ARGB Black (Mid Tower, E-ATX, Sẵn 3 Fan ARGB, Max 7 Fan, Kính cường lực có bản lề)

Loại case: Mid Tower | Mainboard hỗ trợ: iTX/m-ATX/ATX/E-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực

Cổng I/O: USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 7

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trên: 3x 120mm/2x 140mm, Trước: 3x 120/140mm hoặc 2x 200mm, Sau: 2x 120mm (Sẵn 3 fan 120mm ARGB phía trước)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 360mm, Trên: 360mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 160mm, chiều dài VGA tối đa 375mm, chiều dài nguồn tối đa 180mm

1.890.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake Tower 200 TG Yellow (Mini Tower, Mini iTX, Sẵn 2 Fan, Max 6 Fan) thermaltake Trả góp Sản phẩm mới

Vỏ Case Thermaltake Tower 200 TG Yellow (Mini Tower, Mini iTX, Sẵn 2 Fan, Max 6 Fan)

Loại case: Mini Tower | Mainboard hỗ trợ: Mini iTX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực (Mặt hông)

Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 3

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trên: 1x 120/140mm, Trước: 2x 120/140mm, Sau: 2x 120/140mm, Đáy: 1x 120/140mm (Sẵn 2 fan 140mm không LED phía trên + sau)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 240/280mm, Trên: 120/140mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 200mm, chiều dài VGA tối đa 380mm, chiều dài nguồn tối đa 220mm

*Ảnh minh họa, vỏ case thực tế không bao gồm màn hình hiển thị phía dưới (được bán rời)

2.790.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake Tower 200 TG Snow (Mini Tower, Mini iTX, Sẵn 2 Fan, Max 6 Fan) thermaltake Trả góp Sản phẩm mới

Vỏ Case Thermaltake Tower 200 TG Snow (Mini Tower, Mini iTX, Sẵn 2 Fan, Max 6 Fan)

Loại case: Mini Tower | Mainboard hỗ trợ: Mini iTX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực (Mặt hông)

Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 3

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trên: 1x 120/140mm, Trước: 2x 120/140mm, Sau: 2x 120/140mm, Đáy: 1x 120/140mm (Sẵn 2 fan 140mm không LED phía trên + sau)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 240/280mm, Trên: 120/140mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 200mm, chiều dài VGA tối đa 380mm, chiều dài nguồn tối đa 220mm

*Ảnh minh họa, vỏ case thực tế không bao gồm màn hình hiển thị phía dưới (được bán rời)

2.650.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake Tower 200 TG Black (Mini Tower, Mini iTX, Sẵn 2 Fan, Max 6 Fan) thermaltake Trả góp Sản phẩm mới

Vỏ Case Thermaltake Tower 200 TG Black (Mini Tower, Mini iTX, Sẵn 2 Fan, Max 6 Fan)

Loại case: Mini Tower | Mainboard hỗ trợ: Mini iTX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực (Mặt hông)

Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 3

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trên: 1x 120/140mm, Trước: 2x 120/140mm, Sau: 2x 120/140mm, Đáy: 1x 120/140mm (Sẵn 2 fan 140mm không LED phía trên + sau)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 240/280mm, Trên: 120/140mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 200mm, chiều dài VGA tối đa 380mm, chiều dài nguồn tối đa 220mm

*Ảnh minh họa, vỏ case thực tế không bao gồm màn hình hiển thị phía dưới (được bán rời)

2.490.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake Tower 300 TG Black (Micro Tower, m-ATX, Sẵn 2 Fan, Max 8 Fan) thermaltake Trả góp Sản phẩm mới

Vỏ Case Thermaltake Tower 300 TG Black (Micro Tower, m-ATX, Sẵn 2 Fan, Max 8 Fan)

Loại case: Micro Tower | Mainboard hỗ trợ: m-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực (3 mặt bên hông)

Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 4

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trên: 2x 120/140mm, Trước: 3x 120/140mm, Sau: 2x 120/140mm, Đáy: 1x 120/140mm (Sẵn 2 fan 140mm không LED phía trên)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 420/360mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 210mm, chiều dài VGA tối đa 400mm, chiều dài nguồn tối đa 220mm

*Ảnh minh họa, vỏ case thực tế không bao gồm màn hình hiển thị phía dưới (được bán rời)

3.150.000 đ Liên Hệ
Vỏ Case Thermaltake Tower 300 TG Snow (Micro Tower, m-ATX, Sẵn 2 Fan, Max 8 Fan) thermaltake Trả góp Sản phẩm mới

Vỏ Case Thermaltake Tower 300 TG Snow (Micro Tower, m-ATX, Sẵn 2 Fan, Max 8 Fan)

Loại case: Micro Tower | Mainboard hỗ trợ: m-ATX

Chất liệu: Thép SPCC, Kính cường lực (3 mặt bên hông)

Cổng I/O: USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 | Khe mở rộng: 4

Quạt tản nhiệt hỗ trợ: Trên: 2x 120/140mm, Trước: 3x 120/140mm, Sau: 2x 120/140mm, Đáy: 1x 120/140mm (Sẵn 2 fan 140mm không LED phía trên)

Tản nhiệt nước hỗ trợ tối đa: Trước: 420/360mm

Hỗ trợ chiều cao tản CPU tối đa 210mm, chiều dài VGA tối đa 400mm, chiều dài nguồn tối đa 220mm

*Ảnh minh họa, vỏ case thực tế không bao gồm màn hình hiển thị phía dưới (được bán rời)

3.290.000 đ Liên Hệ
1 2
-->