Others - Các thiết bị khác

Lựa chọn
 • ON AP LIOA 1 PHA 5KVA SH5000
  Mô tả tóm tắt:

  •  Công suất 5KVA, Điện áp vào: 150V(130V) - 250V; Điện áp ra: 220-110V(100V, 120V) +/- 2-3%; Tần số: 49Hz - 62Hz; Kích thước: 305x225x305; Trọng lượng: 14.8kg

 • ON AP LIOA 1 PHA 3KVA SH3000
  Mô tả tóm tắt:

  •  Công suất 3KVA, Điện áp vào: 150V(130V) - 250V; Điện áp ra: 220-110V(100V, 120V) +/- 2-3%; Tần số: 49Hz - 62Hz; Kích thước: 305x225x305; Trọng lượng: 11kg

 • ON AP LIOA 1 PHA 2KVA SH2000
  Mô tả tóm tắt:

  •  Công suất 2KVA, Điện áp vào: 150V(130V) - 250V; Điện áp ra: 220-110V(100V, 120V) +/- 2-3%; Tần số: 49Hz - 62Hz; Kích thước: 285x208x218; Trọng lượng: 9.6kg

 • ON AP LIOA 1 PHA 1KVA SH1000
  Mô tả tóm tắt:

  •  Công suất 1KVA, Điện áp vào: 150V(130V) - 250V; Điện áp ra: 220-110V(100V, 120V) +/- 2-3%; Tần số: 49Hz - 62Hz; Kích thước: 225x172x177; Trọng lượng: 6.2kg

 • ON AP LIOA 1 PHA 500VA SH500
  Mô tả tóm tắt:

  •  Công suất 500VA, Điện áp vào: 150V(130V) - 250V; Điện áp ra: 220-110V(100V, 120V) +/- 2-3%; Tần số: 49Hz - 62Hz; Kích thước: 225x172x177; Trọng lượng: 5.0kg

 • ON AP LIOA 1 PHA 50KVA SH50000
  Mô tả tóm tắt:

  •  Công suất 50KVA, Điện áp vào: 150V(130V) - 250V; Điện áp ra: 220-110V(100V, 120V) +/- 2-3%; Tần số: 49Hz - 62Hz; Kích thước: 850x610x450; Trọng lượng: 116kg

 • ON AP LIOA 1 PHA 30KVA SH30000
  Mô tả tóm tắt:

  •  Công suất 30KVA, Điện áp vào: 150V(130V) - 250V; Điện áp ra: 220-110V(100V, 120V) +/- 2-3%; Tần số: 49Hz - 62Hz; Kích thước: 690x488x450; Trọng lượng: 76kg

 • ON AP LIOA 1 PHA 50KVA SH25000
  Mô tả tóm tắt:

  •  Công suất 25KVA, Điện áp vào: 150V(130V) - 250V; Điện áp ra: 220-110V(100V, 120V) +/- 2-3%; Tần số: 49Hz - 62Hz; Kích thước: 690x488x450; Trọng lượng: 69kg

 • ON AP LIOA 1 PHA 20KVA SH20000
  Mô tả tóm tắt:

  •  Công suất 20KVA, Điện áp vào: 150V(130V) - 250V; Điện áp ra: 220-110V(100V, 120V) +/- 2-3%; Tần số: 49Hz - 62Hz; Kích thước: 562x312x510; Trọng lượng: 54kg

 • ON AP LIOA 1 PHA 15KVA SH15000
  Mô tả tóm tắt:

  •  Công suất 15KVA, Điện áp vào: 150V(130V) - 250V; Điện áp ra: 220-110V(100V, 120V) +/- 2-3%; Tần số: 49Hz - 62Hz; Kích thước: 562x312x510; Trọng lượng: 54kg

 • ON AP LIOA 1 PHA 10KVA DRI10000
  Mô tả tóm tắt:

  •  Công suất 10KVA, Điện áp vào: 90V - 250V; Điện áp ra: 220-110V(100V, 120V) +/- 2-3%; Tần số: 49Hz - 62Hz; Kích thước: 415x240x355; Trọng lượng: 30.2kg

 • ON AP LIOA 1 PHA 10KVA SH10000
  Mô tả tóm tắt:

  •  Công suất 10KVA, Điện áp vào: 150V(130V) - 250V; Điện áp ra: 220-110V(100V, 120V) +/- 2-3%; Tần số: 49Hz - 62Hz; Kích thước: 405x218x310; Trọng lượng: 22.5kg

 • ON AP LIOA 1 PHA 7.5KVA SH7500
  Mô tả tóm tắt:

  •  Công suất 7.5KVA, Điện áp vào: 150V(130V) - 250V; Điện áp ra: 220-110V(100V, 120V) +/- 2-3%; Tần số: 49Hz - 62Hz; Kích thước: 400x218x310; Trọng lượng: 20kg

 • FLIPCHART GBC QUARTET 1901914S
  Mô tả tóm tắt:

  •  Bảng kẹp giấy khổ giấy A1, 1 mặt bảng tu

 • FLIPCHART GBC QUARTET 100TEBM
  Mô tả tóm tắt:

  •  Bảng kẹp giấy khổ giấy A1, 2 mặt bảng tu

 • BINH AC QUY KHO PINACO. PA 12V - 7.2Ah
  Mô tả tóm tắt:

  •  

 • Bán hàng Online
  Tổng đài: (0236)3 888 000
  Bán hàng: sales@philong.com.vn
  Hỗ trợ kỹ thuật: support@philong.com.vn
  Phòng kinh doanh: kinhdoanh@philong.com.vn
  Ban Giám đốc: philong@philong.com.vn
 • Góp ý, thắc mắc, khiếu nại
  Email: support@philong.com.vn
  Tổng đài: 1800 1222
  Hotline: 1800 1222
Bản quyền web: Phi Long

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm