Mua trọn gói Camera - Giảm đến 5 triệu đồng đến hết 31/5/2018

Nhằm chúc mừng đại lễ giải phóng miền Nam và quốc tế Lao động. Phi Long Technology thực hiện chương trình khuyến mãi khi mua combo camera, quý khách hàng sẽ được giảm tiền mặt và nhận quà tặng kèm theo.

Chương trình khuyến mãi lần này áp dụng đối với các mặt hàng của camera Dahua, KBvision, Vantech. Quý khách hàng sẽ có cơ hội được giảm giá đến 5 triệu đồng khi mua bộ sản phẩm an ninh này tại tầng 4 Phi Long Technology số 52 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng. Chương trình áp dụng đối với 1 số gói camera an ninh sau:

KHUYẾN MÃI BỘ CAMERA VANTECH ÁP DỤNG ĐẾN HẾT 31/05/2018

Tên SP Giá hãng Giá KM Bộ sản phẩm gồm có Quà tặng
GÓI VANTECH 1 4,600,000 3,900,000 Camera VANTECH VP2224AHD/VP2200AHD
- Đầu Ghi Hình VANTECH VP4160P
- HDD 1000GB WD
- Nguồn 12VDC
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 500.000đ 
GÓI VANTECH 2 5,900,000 4,800,000 - Camera VANTECH VP2224AHD/VP2200AHD
- Đầu Ghi Hình VANTECH VP4160P
- HDD 1000GB WD
- Nguồn 12VDC
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 500.000đ
GÓI VANTECH 3 7,150,000 5,650,000 - Camera VANTECH VP2224AHD/VP2200AHD
- Đầu Ghi Hình VANTECH VP4160P
- HDD 1000GB WD
- Nguồn 12VDC
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 500.000đ 
GÓI VANTECH 4 8,450,000 6,550,000 - Camera VANTECH VP2224AHD/VP2200AHD
- Đầu Ghi Hình VANTECH VP4160P
- HDD 1000GB WD
- Nguồn 12VDC
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 500.000đ 
GÓI VANTECH 5 10,600,000 9,100,000 - Camera VANTECH VP2224AHD/VP2200AHD
- Đầu Ghi Hình VANTECH VP8160P
- HDD 2000GB WD
- Nguồn 12VDC
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 1.000.000đ
GÓI VANTECH 6 11,900,000 10,050,000 - Camera VANTECH VP2224AHD/VP2200AHD
- Đầu Ghi Hình VANTECH VP8160P
- HDD 2000GB WD
- Nguồn 12VDC
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 1.000.000đ
GÓI VANTECH 7 13,200,000 10,850,000 - Camera VANTECH VP2224AHD/VP2200AHD
- Đầu Ghi Hình VANTECH VP8160P
- HDD 2000GB WD
- Nguồn 12VDC
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 1.000.000đ
GÓI VANTECH 8 14,500,000 11,750,000 - Camera VANTECH VP2224AHD/VP2200AHD
- Đầu Ghi Hình VANTECH VP8160P
- HDD 2000GB WD
- Nguồn 12VDC
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 1.000.000đ
GÓI VANTECH 9 1,790,000 1,100,000 Camera Wifi VANTECH 6300A
Thẻ Nhớ 32GB
- Giá ưu đãi
GÓI VANTECH 10 2,700,000 2,500,000 Camera Wifi VANTECH 6300C
Thẻ Nhớ 64GB
- Giá ưu đãi

KHUYẾN MÃI BỘ CAMERA AN NINH DAHUA ÁP DỤNG ĐẾN HẾT 31/05/2018

Tên SP Giá hãng  Giá KM Bộ sản phẩm gồm có Quà tặng
GÓI DAHUA 1 4,900,000 4,150,000 - Camera DAHUA HDW1200RP/HFW1200RP
- Đầu Ghi Hình DAHUA XVR4104C
- HDD 1000GB WD
- Nguồn 12V- 1A
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 500.000đ 
GÓI DAHUA 2 6,050,000 5,000,000 - Camera DAHUA HDW1200RP/HFW1200RP
- Đầu Ghi Hình DAHUA XVR4104C
- HDD 1000GB WD
- Nguồn 12V- 1A
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 500.000đ
GÓI DAHUA 3 7,200,000 6,000,000 - Camera DAHUA HDW1200RP/HFW1200RP
- Đầu Ghi Hình DAHUA XVR4104C
- HDD 1000GB WD
- Nguồn 12V- 1A
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 500.000đ 
GÓI DAHUA 4 8,300,000 6,850,000 - Camera DAHUA HDW1200RP/HFW1200RP
- Đầu Ghi Hình DAHUA XVR4104C
- HDD 1000GB WD
- Nguồn 12V- 1A
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 500.000đ 
GÓI DAHUA 5 11,300,000 9,500,000 - Camera DAHUA HDW1200RP/HFW1200RP
- Đầu Ghi Hình DAHUA XVR4108C
- HDD 2000GB WD
- Nguồn 12V- 1A
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 1.000.000đ
GÓI DAHUA 6 12,400,000 10,450,000 - Camera DAHUA HDW1200RP/HFW1200RP
- Đầu Ghi Hình DAHUA XVR4108C
- HDD 2000GB WD
- Nguồn 12V- 1A
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 1.000.000đ
GÓI DAHUA 7 13,500,000 11,350,000 - Camera DAHUA HDW1200RP/HFW1200RP
- Đầu Ghi Hình DAHUA XVR4108C
- HDD 2000GB WD
- Nguồn 12V- 1A
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 1.000.000đ
GÓI DAHUA 8 14,700,000 12,200,000 - Camera DAHUA HDW1200RP/HFW1200RP
- Đầu Ghi Hình DAHUA XVR4108C
- HDD 2000GB WD
- Nguồn 12V- 1A
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 1.000.000đ
GÓI DAHUA 9 2,060,000 1,550,000 Camera Wifi DAHUA C15P
Thẻ Nhớ 32GB
- Tặng kèm 1 Thẻ nhớ 32GB
GÓI DAHUA 10 3,200,000 1,950,000 Camera Wifi DAHUA C35P
Thẻ Nhớ 64GB
- Tặng kèm 1 Thẻ nhớ 64GB

KHUYẾN MÃI BỘ CAMERA KBVISION ÁP DỤNG ĐẾN HẾT 31/05/2018

Tên SP  Giá hãng Giá KM Bộ sản phẩm gồm có Quà tặng
GÓI KBVISION 1 5,230,000 4,300,000 - Camera KBVISION KX-2012C4/KX - 2011C4
- Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7104TD5
- HDD 1000GB WD
- Nguồn 12V- 1A
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 500.000đ 
GÓI KBVISION 2 7,000,000 5,300,000 - Camera KBVISION KX-2012C4/KX - 2011C4
- Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7104TD5
- HDD 1000GB WD
- Nguồn 12V- 1A
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 500.000đ
GÓI KBVISION 3 8,400,000 6,300,000 - Camera KBVISION KX-2012C4/KX - 2011C4
- Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7104TD5
- HDD 1000GB WD
- Nguồn 12V- 1A
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 500.000đ 
GÓI KBVISION 4 9,900,000 7,200,000 - Camera KBVISION KX-2012C4/KX - 2011C4
- Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7104TD5
- HDD 1000GB WD
- Nguồn 12V- 1A
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 500.000đ 
GÓI KBVISION 5 13,200,000 9,950,000 - Camera KBVISION KX-2012C4/KX - 2011C4
- Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7108TD5
- HDD 2000GB WD
- Nguồn 12V- 1A
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 1.000.000đ
GÓI KBVISION 6 14,600,000 10,950,000 - Camera KBVISION KX-2012C4/KX - 2011C4
- Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7108TD5
- HDD 2000GB WD
- Nguồn 12V- 1A
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 1.000.000đ
GÓI KBVISION 7 16,100,000 11,900,000 - Camera KBVISION KX-2012C4/KX - 2011C4
- Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7108TD5
- HDD 2000GB WD
- Nguồn 12V- 1A
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 1.000.000đ
GÓI KBVISION 8 17,600,000 12,850,000 - Camera KBVISION KX-2012C4/KX - 2011C4
- Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7108TD5
- HDD 2000GB WD
- Nguồn 12V- 1A
- F5 Connector
- Cable 5C
- Dây Điện Lực 2 x 0.75
- Tặng 10m Cáp, Dây điện đầu tiên
- Miễn phí Nhân công lắp, cài đặt
- Tặng 1 bộ Quà Tặng Sắc Xuân tùy chọn trị giá 1.000.000đ
GÓI KBVISION 9 1,700,000 1,600,000 Camera Wifi KBVISION KX-H13WN
Thẻ Nhớ 32GB
- Giá ưu đãi
GÓI KBVISION 10 2,200,000 2,050,000 Camera Wifi KBVISION KX-H30WN
Thẻ Nhớ 64GB
- Giá ưu đãi
GÓI KBVISION 11 3,250,000 3,000,000 Camera Wifi KBVISION KX-H30PWN
Thẻ Nhớ 64GB
- Giá ưu đãi
Nhận xét bài viết
avatar
x
Nhập thông tin để bình luậnHoặc đăng nhập qua
login google facebook
[Đổi mã khác]
 • Bán hàng Online
  Tổng đài: (0236)3 888 000
  Bán hàng: sales@philong.com.vn
  Hỗ trợ kỹ thuật: support@philong.com.vn
  Phòng kinh doanh: kinhdoanh@philong.com.vn
  Ban Giám đốc: philong@philong.com.vn
 • Góp ý, thắc mắc, khiếu nại
  Email: support@philong.com.vn
  Tổng đài: 1800 1222
  Hotline: 1800 1222
Bản quyền web: Phi Long

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm