0 Giỏ hàng của bạn Tổng đài CSKH
02363 888 000
Chat tư vấn ngay

Iphone 13

Apple iPhone 13 128GB Red (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp Hàng mới

Apple iPhone 13 128GB Red (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A)

Màn hình: 6.7" Super Retina XDR

Tốc độ làm tươi: 120Hz ProMotion

Camera sau 3 Camera: Ống kính góc rộng f/1.5 - Tele f/2.8 - Siêu rộng f/1.8

Vi xử lý: Chip A15 Bionic (5nm)

RAM: 6GB

Chuẩn mạng: 5G/ Wifi 6

Pin: Lâu hơn iPhone 12 Pro Max 2,5 giờ

Bảo mật: Face ID

24.990.000 đ Sắp ra mắt
Apple iPhone 13 512GB Blue (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 512GB Blue (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A)

Màn hình: 6.7" Super Retina XDR

Tốc độ làm tươi: 120Hz ProMotion

Camera sau 3 Camera: Ống kính góc rộng f/1.5 - Tele f/2.8 - Siêu rộng f/1.8

Vi xử lý: Chip A15 Bionic (5nm)

RAM: 6GB

Chuẩn mạng: 5G/ Wifi 6

Pin: Lâu hơn iPhone 12 Pro Max 2,5 giờ

Bảo mật: Face ID

33.990.000 đ Sắp ra mắt
Apple iPhone 13 512GB Pink (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 512GB Pink (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A)

Màn hình: 6.7" Super Retina XDR

Tốc độ làm tươi: 120Hz ProMotion

Camera sau 3 Camera: Ống kính góc rộng f/1.5 - Tele f/2.8 - Siêu rộng f/1.8

Vi xử lý: Chip A15 Bionic (5nm)

RAM: 6GB

Chuẩn mạng: 5G/ Wifi 6

Pin: Lâu hơn iPhone 12 Pro Max 2,5 giờ

Bảo mật: Face ID

33.990.000 đ Sắp ra mắt
Apple iPhone 13 512GB White (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 512GB White (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A)

Màn hình: 6.7" Super Retina XDR

Tốc độ làm tươi: 120Hz ProMotion

Camera sau 3 Camera: Ống kính góc rộng f/1.5 - Tele f/2.8 - Siêu rộng f/1.8

Vi xử lý: Chip A15 Bionic (5nm)

RAM: 6GB

Chuẩn mạng: 5G/ Wifi 6

Pin: Lâu hơn iPhone 12 Pro Max 2,5 giờ

Bảo mật: Face ID

33.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 512GB Red (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 512GB Red (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A)

Màn hình: 6.7" Super Retina XDR

Tốc độ làm tươi: 120Hz ProMotion

Camera sau 3 Camera: Ống kính góc rộng f/1.5 - Tele f/2.8 - Siêu rộng f/1.8

Vi xử lý: Chip A15 Bionic (5nm)

RAM: 6GB

Chuẩn mạng: 5G/ Wifi 6

Pin: Lâu hơn iPhone 12 Pro Max 2,5 giờ

Bảo mật: Face ID

33.990.000 đ Sắp ra mắt
Apple iPhone 13 512GB Black (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 512GB Black (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A)

Màn hình: 6.7" Super Retina XDR

Tốc độ làm tươi: 120Hz ProMotion

Camera sau 3 Camera: Ống kính góc rộng f/1.5 - Tele f/2.8 - Siêu rộng f/1.8

Vi xử lý: Chip A15 Bionic (5nm)

RAM: 6GB

Chuẩn mạng: 5G/ Wifi 6

Pin: Lâu hơn iPhone 12 Pro Max 2,5 giờ

Bảo mật: Face ID

33.990.000 đ Sắp ra mắt
Apple iPhone 13 256GB Blue (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 256GB Blue (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A)

Màn hình: 6.7" Super Retina XDR

Tốc độ làm tươi: 120Hz ProMotion

Camera sau 3 Camera: Ống kính góc rộng f/1.5 - Tele f/2.8 - Siêu rộng f/1.8

Vi xử lý: Chip A15 Bionic (5nm)

RAM: 6GB

Chuẩn mạng: 5G/ Wifi 6

Pin: Lâu hơn iPhone 12 Pro Max 2,5 giờ

Bảo mật: Face ID

27.990.000 đ Sắp ra mắt
Apple iPhone 13 256GB Pink (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 256GB Pink (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A)

Màn hình: 6.7" Super Retina XDR

Tốc độ làm tươi: 120Hz ProMotion

Camera sau 3 Camera: Ống kính góc rộng f/1.5 - Tele f/2.8 - Siêu rộng f/1.8

Vi xử lý: Chip A15 Bionic (5nm)

RAM: 6GB

Chuẩn mạng: 5G/ Wifi 6

Pin: Lâu hơn iPhone 12 Pro Max 2,5 giờ

Bảo mật: Face ID

27.990.000 đ Sắp ra mắt
Apple iPhone 13 256GB Red (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 256GB Red (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A)

Màn hình: 6.7" Super Retina XDR

Tốc độ làm tươi: 120Hz ProMotion

Camera sau 3 Camera: Ống kính góc rộng f/1.5 - Tele f/2.8 - Siêu rộng f/1.8

Vi xử lý: Chip A15 Bionic (5nm)

RAM: 6GB

Chuẩn mạng: 5G/ Wifi 6

Pin: Lâu hơn iPhone 12 Pro Max 2,5 giờ

Bảo mật: Face ID

27.990.000 đ Sắp ra mắt
Apple iPhone 13 256GB White (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 256GB White (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A)

Màn hình: 6.7" Super Retina XDR

Tốc độ làm tươi: 120Hz ProMotion

Camera sau 3 Camera: Ống kính góc rộng f/1.5 - Tele f/2.8 - Siêu rộng f/1.8

Vi xử lý: Chip A15 Bionic (5nm)

RAM: 6GB

Chuẩn mạng: 5G/ Wifi 6

Pin: Lâu hơn iPhone 12 Pro Max 2,5 giờ

Bảo mật: Face ID

27.990.000 đ Sắp ra mắt
Apple iPhone 13 256GB Black (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 256GB Black (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A)

Màn hình: 6.7" Super Retina XDR

Tốc độ làm tươi: 120Hz ProMotion

Camera sau 3 Camera: Ống kính góc rộng f/1.5 - Tele f/2.8 - Siêu rộng f/1.8

Vi xử lý: Chip A15 Bionic (5nm)

RAM: 6GB

Chuẩn mạng: 5G/ Wifi 6

Pin: Lâu hơn iPhone 12 Pro Max 2,5 giờ

Bảo mật: Face ID

27.990.000 đ Sắp ra mắt
Apple iPhone 13 128GB White (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 128GB White (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A)

Màn hình: 6.7" Super Retina XDR

Tốc độ làm tươi: 120Hz ProMotion

Camera sau 3 Camera: Ống kính góc rộng f/1.5 - Tele f/2.8 - Siêu rộng f/1.8

Vi xử lý: Chip A15 Bionic (5nm)

RAM: 6GB

Chuẩn mạng: 5G/ Wifi 6

Pin: Lâu hơn iPhone 12 Pro Max 2,5 giờ

Bảo mật: Face ID

24.990.000 đ Sắp ra mắt
Apple iPhone 13 128GB Pink (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 128GB Pink (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A)

Màn hình: 6.7" Super Retina XDR

Tốc độ làm tươi: 120Hz ProMotion

Camera sau 3 Camera: Ống kính góc rộng f/1.5 - Tele f/2.8 - Siêu rộng f/1.8

Vi xử lý: Chip A15 Bionic (5nm)

RAM: 6GB

Chuẩn mạng: 5G/ Wifi 6

Pin: Lâu hơn iPhone 12 Pro Max 2,5 giờ

Bảo mật: Face ID

24.990.000 đ Sắp ra mắt
Apple iPhone 13 128GB Blue (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 128GB Blue (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A)

Màn hình: 6.7" Super Retina XDR

Tốc độ làm tươi: 120Hz ProMotion

Camera sau 3 Camera: Ống kính góc rộng f/1.5 - Tele f/2.8 - Siêu rộng f/1.8

Vi xử lý: Chip A15 Bionic (5nm)

RAM: 6GB

Chuẩn mạng: 5G/ Wifi 6

Pin: Lâu hơn iPhone 12 Pro Max 2,5 giờ

Bảo mật: Face ID

24.990.000 đ Sắp ra mắt
Apple iPhone 13 128GB Black (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 128GB Black (Màn Hình 6.1inch, Chính hãng VN/A)

Màn hình: 6.7" Super Retina XDR

Tốc độ làm tươi: 120Hz ProMotion

Camera sau 3 Camera: Ống kính góc rộng f/1.5 - Tele f/2.8 - Siêu rộng f/1.8

Vi xử lý: Chip A15 Bionic (5nm)

RAM: 6GB

Chuẩn mạng: 5G/ Wifi 6

Pin: Lâu hơn iPhone 12 Pro Max 2,5 giờ

Bảo mật: Face ID

24.990.000 đ Sắp ra mắt
-->
FB.AppEvents.logPageView();