0 Giỏ hàng của bạn Tổng đài CSKH
02363 888 000
Chat tư vấn ngay

Iphone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro 512GB SILVER (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro 512GB SILVER (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1170 x 2532 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

40.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro 1TB GRAY (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro 1TB GRAY (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1170 x 2532 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

46.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro 1TB GOLD (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro 1TB GOLD (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1170 x 2532 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

46.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro 1TB BLUE (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro 1TB BLUE (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1170 x 2532 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

46.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro 1TB SILVER (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro 1TB SILVER (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1170 x 2532 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

46.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro 512GB GRAY (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro 512GB GRAY (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1170 x 2532 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

40.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro 512GB GOLD (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro 512GB GOLD (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1170 x 2532 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

40.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro 512GB BLUE (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro 512GB BLUE (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1170 x 2532 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

40.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro 256GB SILVER (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro 256GB SILVER (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1170 x 2532 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

34.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro 256GB GRAY (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro 256GB GRAY (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1170 x 2532 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

34.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro 256GB GOLD (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro 256GB GOLD (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1170 x 2532 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

34.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro 256GB BLUE (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro 256GB BLUE (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1170 x 2532 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

34.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro 128GB SILVER (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro 128GB SILVER (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1170 x 2532 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

30.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro 128GB GRAY (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro 128GB GRAY (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1170 x 2532 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

30.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro 128GB GOLD (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro 128GB GOLD (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1170 x 2532 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

30.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro 128GB BLUE (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro 128GB BLUE (Màn Hình 5.4inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1170 x 2532 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

30.990.000 đ Tạm Hết Hàng
-->
FB.AppEvents.logPageView();