0 Giỏ hàng của bạn Tổng đài CSKH
02363 888 000
Chat tư vấn ngay

Iphone 13 Pro Max

Apple iPhone 13 Pro Max 1TB SILVER (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro Max 1TB SILVER (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1284 x 2778 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

49.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro Max 1TB GRAY (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro Max 1TB GRAY (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1284 x 2778 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

49.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro Max 1TB BLUE (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro Max 1TB BLUE (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1284 x 2778 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

49.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro Max 1TB GOLD (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro Max 1TB GOLD (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1284 x 2778 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

49.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB SILVER (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro Max 512GB SILVER (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1284 x 2778 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

43.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB GRAY (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro Max 512GB GRAY (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1284 x 2778 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

43.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB BLUE (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro Max 512GB BLUE (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1284 x 2778 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

43.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB GOLD (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro Max 512GB GOLD (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1284 x 2778 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

43.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB WHITE (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro Max 256GB WHITE (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1284 x 2778 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

36.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB GRAY (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro Max 256GB GRAY (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1284 x 2778 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

36.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB GOLD (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro Max 256GB GOLD (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1284 x 2778 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

36.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB BLUE (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro Max 256GB BLUE (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1284 x 2778 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

36.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro Max 128GB WHITE (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro Max 128GB WHITE (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1284 x 2778 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

33.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro Max 128GB GRAY (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro Max 128GB GRAY (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1284 x 2778 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

33.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro Max 128GB GOLD (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro Max 128GB GOLD (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1284 x 2778 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

33.990.000 đ Tạm Hết Hàng
Apple iPhone 13 Pro Max 128GB BLUE (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A) Apple Trả góp

Apple iPhone 13 Pro Max 128GB BLUE (Màn Hình 6.7inch, Chính hãng VN/A)

Công nghệ màn hình: OLED

Độ phân giải: 1284 x 2778 Pixels, 3 camera 12 MP, 12 MP

Hệ điều hành: iOS 15

Chip xử lý (CPU): Apple A15 Bionic 6 nhân

Bộ nhớ trong (ROM): 128 GB

RAM: 6 GB

Mạng di động: Hỗ trợ 5G

Số khe sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM

33.990.000 đ Tạm Hết Hàng
-->
FB.AppEvents.logPageView();