0 Giỏ hàng của bạn Tổng đài CSKH
02363 888 000
Chat tư vấn ngay

Fitting – Cút nước

FITTING PACIFIC C-PRO G1/4 PETG TUBE - GREEN (CL-W212-CU00GR-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC C-PRO G1/4 PETG TUBE - GREEN (CL-W212-CU00GR-A)

Kích thước: D26 x 21 (H) (mm)

Thích ứng: ống 16 mm (5/8”)

Trọng lượng: 30g

Chất liệu: Đồng + nhôm

Chú ý: PETG Tube to G1/4

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC C-PRO G1/4 PETG - WHITE - PACK 6 PCS (CL-W211-CU00WT-B) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC C-PRO G1/4 PETG - WHITE - PACK 6 PCS (CL-W211-CU00WT-B)

Kích thước: D26 x 21 (H) (mm)

Thích ứng: ống 16 mm (5/8”)

Trọng lượng: 30g

Chất liệu: Đồng + nhôm

Chú ý: PETG Tube to G1/4

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC C-PRO G1/4 PETG TUBE - WHITE  (CL-W211-CU00WT-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC C-PRO G1/4 PETG TUBE - WHITE (CL-W211-CU00WT-A)

Kích thước: D26 x 21 (H) (mm)

Thích ứng: ống 16 mm (5/8”)

Trọng lượng: 30g

Chất liệu: Đồng + nhôm

Chú ý: PETG Tube to G1/4

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC C-PRO G1/4 PETG - BLACK -PACK 6 PCS (CL-W214-CU00BL-B) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC C-PRO G1/4 PETG - BLACK -PACK 6 PCS (CL-W214-CU00BL-B)

Kích thước: D26 x 21 (H) (mm)

Thích ứng: ống 16 mm (5/8”)

Trọng lượng: 30g

Chất liệu: Đồng + nhôm

Chú ý: PETG Tube to G1/4

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC C-PRO G1/4 PETG TUBE - BLACK (CL-W214-CU00BL-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC C-PRO G1/4 PETG TUBE - BLACK (CL-W214-CU00BL-A)

Kích thước: D26 x 21 (H) (mm)

Thích ứng: ống 16 mm (5/8”)

Trọng lượng: 30g

Chất liệu: Đồng + nhôm

Chú ý: PETG Tube to G1/4

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC C-PRO G1/4 PETG TUBE - CHROME (CL-W213-CU00SL-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC C-PRO G1/4 PETG TUBE - CHROME (CL-W213-CU00SL-A)

Kích thước: D26 x 21 (H) (mm)

Thích ứng: ống 16 mm (5/8”)

Trọng lượng: 30g

Chất liệu: Đồng + nhôm

Chú ý: PETG Tube to G1/4

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC C-PRO G1/4 PETG TUBE - BLUE (CL-W210-CU00BU-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC C-PRO G1/4 PETG TUBE - BLUE (CL-W210-CU00BU-A)

Kích thước: D26 x 21 (H) (mm)

Thích ứng: ống 16 mm (5/8”)

Trọng lượng: 30g

Chất liệu: Đồng + nhôm

Chú ý: PETG Tube to G1/4

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC C-PRO G1/4 PETG - RED - PACK 6 PCS (CL-W209-CU00RE-B) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC C-PRO G1/4 PETG - RED - PACK 6 PCS (CL-W209-CU00RE-B)

Kích thước: D26 x 21 (H) (mm)

Thích ứng: ống 16 mm (5/8”)

Trọng lượng: 30g

Chất liệu: Đồng + nhôm

Chú ý: PETG Tube to G1/4

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC C-PRO G1/4 PETG TUBE - RED (CL-W209-CU00RE-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC C-PRO G1/4 PETG TUBE - RED (CL-W209-CU00RE-A)

Kích thước: D26 x 21 (H) (mm)

Thích ứng: ống 16 mm (5/8”)

Trọng lượng: 30g

Chất liệu: Đồng + nhôm

Chú ý: PETG Tube to G1/4

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC PETG 90-DEGREE DUAL - BLACK (CL-W099-CA00BL-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC PETG 90-DEGREE DUAL - BLACK (CL-W099-CA00BL-A)

Kích thước: 42 x 42 x 25 (H) (mm)

Thích ứng: OD 16 mm (5/8”)

Trọng lượng: 22g

Chất liệu: Đồng

Chú ý: PETG Tube To PETG Tube

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC PETG 90-DEGREE DUAL - CHROME (CL-W099-CA00SL-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC PETG 90-DEGREE DUAL - CHROME (CL-W099-CA00SL-A)

Kích thước: 42 x 42 x 25 (H) (mm)

Thích ứng: OD 16 mm (5/8”)

Trọng lượng: 22g

Chất liệu: Đồng

Chú ý: PETG Tube To PETG Tube

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC G1/4 90-DEGREE - MTF - BLACK 16MM (CL-W097-CA00BL-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC G1/4 90-DEGREE - MTF - BLACK 16MM (CL-W097-CA00BL-A)

Kích thước: 44.2 x 40.5 x 25 (H) (mm)

Thích ứng: OD 16 mm (5/8”)

Trọng lượng: 22g

Chất liệu: Đồng

Chú ý: PETG Tube to G1/4

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC G1/4 90-DEGREE - MTF - CHROME 16MM (CL-W097-CA00SL-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC G1/4 90-DEGREE - MTF - CHROME 16MM (CL-W097-CA00SL-A)

Kích thước: 44.2 x 40.5 x 25 (H) (mm)

Thích ứng: OD 16 mm (5/8”)

Trọng lượng: 22g

Chất liệu: Đồng

Chú ý: PETG Tube to G1/4

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC G1/4 JOINT - BLACK 16MM (CL-W092-CA00BL-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC G1/4 JOINT - BLACK 16MM (CL-W092-CA00BL-A)

Kích thước: ∮22 x 19.7 (H) (mm)

Thích ứng: OD 16 mm (5/8”)

Trọng lượng: 22g

Chất liệu: Đồng

Chú ý: Connector To PETG Tube

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC G1/4 JOINT - CHROME 16MM (CL-W092-CA00SL-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC G1/4 JOINT - CHROME 16MM (CL-W092-CA00SL-A)

Kích thước: ∮22 x 19.7 (H) (mm)

Thích ứng: OD 16 mm (5/8”)

Trọng lượng: 22g

Chất liệu: Đồng

Chú ý: Connector To PETG Tube

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC G1/4 Y ADAPTER - CHROME (CL-W054-CU00SL-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC G1/4 Y ADAPTER - CHROME (CL-W054-CU00SL-A)

Kích thước: 22 x 30 (H), (mm)

Thích ứng: G 1/4

Trọng lượng: 77 g

Chất liệu: Đồng

Chú ý: Y Adapter

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC G1/4 Y ADAPTER - BLACK (CL-W054-CU00BL-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC G1/4 Y ADAPTER - BLACK (CL-W054-CU00BL-A)

Kích thước: 22 x 30 (H), (mm)

Thích ứng: G 1/4

Trọng lượng: 77 g

Chất liệu: Đồng

Chú ý: Y Adapter

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC G1/4 45/90 DEGREE ADAPTER - BLACK (CL-W053-CU00BL-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC G1/4 45/90 DEGREE ADAPTER - BLACK (CL-W053-CU00BL-A)

Kích thước: 42 x 28.3 x 22 (mm)

Thích ứng: G 1/4

Trọng lượng: 100 g

Chất liệu: Đồng

Chú ý: 45 & 90 Degree Adapter

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC G1/4 45/90 DEGREE ADAPTER - CHROME (CL-W053-CU00SL-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC G1/4 45/90 DEGREE ADAPTER - CHROME (CL-W053-CU00SL-A)

Kích thước: 42 x 28.3 x 22 (mm)

Thích ứng: G 1/4

Trọng lượng: 100 g

Chất liệu: Đồng

Chú ý: 45 & 90 Degree Adapter

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC G1/4 90 DEGREE ADAPTER - BLACK (CL-W052-CU00BL-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC G1/4 90 DEGREE ADAPTER - BLACK (CL-W052-CU00BL-A)

Kích thước: 42 x 28.3 x 22 (mm)

Thích ứng: G 1/4

Trọng lượng: 100 g

Chất liệu: Đồng

Chú ý: 90 Degree Adapter

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC G1/4 90 DEGREE ADAPTER - CHROME (CL-W052-CU00SL-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC G1/4 90 DEGREE ADAPTER - CHROME (CL-W052-CU00SL-A)

Kích thước: 42 x 28.3 x 22 (mm)

Thích ứng: G 1/4

Trọng lượng: 100 g

Chất liệu: Đồng

Chú ý: 90 Degree Adapter

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC G1/4 45 DEGREE ADAPTER - BLACK/DIY (CL-W051-CU00BL-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC G1/4 45 DEGREE ADAPTER - BLACK/DIY (CL-W051-CU00BL-A)

Kích thước: 42 x 28.3 x 22 (mm)

Thích ứng: G 1/4

Trọng lượng: 103 g

Chất liệu: Đồng

Chú ý: 45 Degree Adapter

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC G1/4 45 DEGREE ADAPTER - CHROME/DIY (CL-W051-CU00SL-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC G1/4 45 DEGREE ADAPTER - CHROME/DIY (CL-W051-CU00SL-A)

Kích thước: 42 x 28.3 x 22 (mm)

Thích ứng: G 1/4

Trọng lượng: 103 g

Chất liệu: Đồng

Chú ý: 45 Degree Adapter

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
FITTING PACIFIC G1/4 FTF 30MM EXTENDER - CHROME (CL-W050-CU00SL-A) thermaltake Trả góp

FITTING PACIFIC G1/4 FTF 30MM EXTENDER - CHROME (CL-W050-CU00SL-A)

Kích thước: 22 x 30 (H) (mm)

Thích ứng: G 1/4

Trọng lượng: 63g

Chất liệu: Đồng

Chú ý: Female to Female

Giá: Liên hệ Tạm Hết Hàng
1 2 3 Next
-->
FB.AppEvents.logPageView();