• Máy photocopy a3 samsung sl-k2200nd nhãn hiệu
  Bảo hành: 24 tháng
  Mô tả tóm tắt:

  •  Tốc độ copy/in: 20 trang A4/ phút
  •   Tốc độ quét ảnh: 30 ảnh/phút
  •   Khổ giấy: A3 ~ A6
  •   Trữ lượng giấy tiêu chuẩn: 350 tờ (250 tờ x 1 Khay chính + 100 tờ x Khay tay)
  •   Bộ vi xử lý: 600MHz/.

  Khuyến mại:

  •  TẶNG KÈM CHÂN ĐẾ

 • Máy photocopy a3 samsung sl-k3300nr nhãn hiệu
  Bảo hành: 24 tháng
  Mô tả tóm tắt:

  •  Chức năng chính: Copy 2 mặt – In mạng 2 mặt – Scan mạng màu 2 mặt
  •   Kiểu dáng: Để bàn
  •  Tốc độ Copy / In mạng: 30 trang/phút A4 / Letter
  •  Khổ giấy: Tối đa A3 ~ tối thiểu A5
  •  Trữ lượng giấy: 1140 tờ – Khay chính: 520 tờ x 2 & khay tay: 100 tờ

  Khuyến mại:

  •  TẶNG KÈM CHÂN ĐẾ

 • Máy photocopy a3 samsung scx-8240na nhãn hiệu
  Bảo hành: 24 tháng
  Mô tả tóm tắt:

  •  Chức năng chính: Copy 2 mặt – In mạng 2 mặt – Scan mạng màu 2 mặt
  •  Kiểu dáng: Để bàn
  •  Tốc độ Copy / In mạng:40 trang/phút A4 / Letter
  •  Khổ giấy: Tối đa A3 ~ tối thiểu A6
  •  Trữ lượng giấy: Tiêu chuẩn 1.140 tờ (2 khay chính x 520tờ A3, A4 + 1 khay tay x 100 tờ A3, A4)

  Khuyến mại:

  •  TẶNG KÈM CHÂN ĐẾ

 • Máy photocopy a3 fuji xerox s2320cps nhãn hiệu
  Bảo hành: 12 tháng
  Mô tả tóm tắt:

  •  Cấu hình có sẵn chức năng : Copy/ In mạng/ Scan và sao chụp 02 mặt tự đông.
  •  - Khổ giấy : A5/A4/A3.
  •  - Tốc độ: 23 bản/phút
  •  - DADF: Bộ nạp bản gốc & đảo bản gốc mỗi lần 110 trang, Sao chụp 2 mặt tự động.
  •  - Duplex: Đảo bản sao 02 mặt tự động

  Khuyến mại:

  •  TẶNG KÈM CHÂN ĐẾ

 • Máy photocopy a3 fuji xerox s2011 nhãn hiệu
  Bảo hành: 12 tháng
  Mô tả tóm tắt:

  •  Cấu hình có sẵn chức năng : Copy/ In mạng/ Scan và sao chụp 02 mặt tự đông
  •  
  •  - Khổ giấy : A5/A4/A3.
  •  - Tốc độ: 20 bản/phút
  •  - DADF: Bộ nạp bản gốc & đảo bản gốc mỗi lần 110 trang, Sao chụp 2 mặt tự động.

  Khuyến mại:

  •  TẶNG KÈM CHÂN ĐẾ

 • Máy photocopy a3 fuji xerox s2520cps nhãn hiệu
  Bảo hành: 12 tháng
  Mô tả tóm tắt:

  •  Cấu hình có sẵn chức năng : Copy/ In mạng/ Scan và sao chụp 02 mặt tự đông.
  •  - Khổ giấy : A5/A4/A3.
  •  - Tốc độ: 25 bản/phút
  •  - DADF: Bộ nạp bản gốc & đảo bản gốc mỗi lần 110 trang, Sao chụp 2 mặt tự động.
  •  - Duplex: Đảo bản sao 02 mặt tự động

  Khuyến mại:

  •  TẶNG KÈM CHÂN ĐẾ

 • Máy photocopy a3 fuji xerox dc v2060cps nhãn hiệu
  Bảo hành: 12 tháng
  Mô tả tóm tắt:

  •  Chức năng chính: Copy/ In mạng / Scan, Sao chụp hai mặt tự động.
  •  Màn hình hiển thị LCD màu cảm ứng
  •  Sử dụng được 4 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam
  •  - Khổ giấy : A5/A4/A3
  •  - Tốc độ: 25 bản/phút

  Khuyến mại:

  •  TẶNG KÈM CHÂN ĐẾ

 • Máy photocopy a3 fuji xerox dc v3060cps nhãn hiệu
  Bảo hành: 12 tháng
  Mô tả tóm tắt:

  •  Chức năng chính: Copy/ In mạng/Scan/ Sao chụp hai mặt tự động.
  •  
  •  Màn hình hiển thị LCD màu cảm ứng
  •  Sử dụng được 4 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam
  •  

  Khuyến mại:

  •  TẶNG KÈM CHÂN ĐẾ

 • Máy photocopy a3 fuji xerox dc v4070cps nhãn hiệu
  Bảo hành: 12 tháng
  Mô tả tóm tắt:

  •  Chức năng chính: Copy / In mạng / Scan mạng/ Sao chụp hai mặt tự động
  •  
  •  Màn hình hiển thị LCD màu cảm ứng : MVGA 9 inch
  •  - Tốc độ Copy: 45 bản/phút. Khổ giấy: A5/A4/A3
  •  - DADF: Bộ nạp & đảo bản gốc quét 02 mặt một lần, mỗi lần 140 trang

  Khuyến mại:

  •  TẶNG KÈM CHÂN ĐẾ

 • Máy photocopy a3 fuji xerox dc v5070cps nhãn hiệu
  Bảo hành: 12 tháng
  Mô tả tóm tắt:

  •  Chức năng chính: Copy / In /Scan/Sao chụp hai mặt tự động
  •  Màn hình hiển thị LCD màu cảm ứng : MVGA 9 inch
  •  - Tốc độ Copy: 55 bản/phút. Khổ giấy: A5/A4/A3
  •  - DADF: Bộ nạp & đảo bản gốc quét 02 mặt một lần, mỗi lần 140 trang
  •  - Duplex: Đảo bản sao 02 mặt tự động

  Khuyến mại:

  •  TẶNG KÈM CHÂN ĐẾ

 • Máy photocopy màu a3 fuji xerox sc2020cps nhãn hiệu
  Bảo hành: 12 tháng
  Mô tả tóm tắt:

  •  Chức năng chính: Copy màu/ In màu/ Scan màu và sao chụp 02 mặt tự đông.
  •  
  •  Màn hìmh LCD
  •  
  •  - Khổ giấy : A3/A4/A5/B5

  Khuyến mại:

  •  TẶNG KÈM CHÂN ĐẾ

 • Máy photocopy màu a3 fuji xerox sc2263cps nhãn hiệu
  Bảo hành: 12 tháng
  Mô tả tóm tắt:

  •  Chức năng chính: Copy Màu KTS/In Mạng/ Scan
  •  
  •  Màn hình hiển thị LCD màu cảm ứng
  •   DADF : Bộ nạp và đảo bản gốc, Sao chụp hai mặt tự động.
  •   Duplex : Bộ đảo bản sao hai mặt tự động

  Khuyến mại:

  •  TẶNG KÈM CHÂN ĐẾ

 • Máy photocopy a3 konica minolta bh 206nv nhãn hiệu
  Bảo hành: 12 tháng
  Mô tả tóm tắt:

  •  Chức năng chính: Sao chụp 2 mặt tự động - In mạng - Scan màu mạng
  •  
  •   Tốc độ sao chụp/in: 20 bản A4/phút
  •   Bản gốc tối đa: A3 (tờ rời, sách, vật thể)
  •   Độ phân giải bản chụp: 600 dpi

  Khuyến mại:

  •  TẶNG KÈM CHÂN ĐẾ

 • Máy photocopy a3 konica minolta bh 226nv nhãn hiệu
  Bảo hành: 12 tháng
  Mô tả tóm tắt:

  •  Chức năng chính: Sao chụp 2 mặt tự động - In mạng - Scan màu mạng
  •  
  •   Tốc độ sao chụp/in: 22 bản A4/phút
  •   Bản gốc tối đa: A3 (tờ rời, sách, vật thể)
  •   Độ phân giải bản chụp: 600 dpi

  Khuyến mại:

  •  TẶNG KÈM CHÂN ĐẾ

 • Máy photocopy a3 konica minolta bh 226nv (2 khay giấy) nhãn hiệu
  Bảo hành: 12 tháng
  Mô tả tóm tắt:

  •  Chức năng chính: Sao chụp 2 mặt tự động - In mạng - Scan màu mạng
  •  
  •   Tốc độ sao chụp/in: 20 bản A4/phút
  •   Bản gốc tối đa: A3 (tờ rời, sách, vật thể)
  •   Độ phân giải bản chụp: 600 dpi

  Khuyến mại:

  •  TẶNG KÈM CHÂN ĐẾ

 • Máy photocopy a3 konica minolta bh 306 nhãn hiệu
  Bảo hành: 12 tháng
  Mô tả tóm tắt:

  •  Chức năng chính: Sao chụp 2 mặt - In mạng- Scan màu mạng
  •  
  •   Tốc độ sao chụp/in: 30 bản A4/phút
  •   Bản gốc tối đa: A3 (tờ rời, sách, vật thể)
  •   Đảo bản sao: có sẵn (cho phép in 2 mặt tự động)

  Khuyến mại:

  •  TẶNG KÈM CHÂN ĐẾ

 • Máy photocopy màu a3 konica minolta bh c221 nhãn hiệu
  Bảo hành: 12 tháng
  Mô tả tóm tắt:

  •  Máy copy đa năng màu kỹ thuật số ( copy màu 2 mặt/in mạng màu 2 mặt/ scan mạng màu 2 mặt)
  •  - Tốc độ copy/ in : 22 trang/phút ( cả màu và đen trắng)
  •  - Độ phân giải copy: 600 x 600 dpi
  •  - Độ phân giải in: 600 x 600 dpi
  •  - Bộ nhớ: 2GB (nâng cấp tôí đa 16GB)

  Khuyến mại:

  •  TẶNG KÈM CHÂN ĐẾ

 • Máy photocopy a3 konica minolta bh 287 nhãn hiệu
  Bảo hành: 12 tháng
  Mô tả tóm tắt:

  •  Chức năng chính: Sao chụp 2 mặt - In mạng - Scan màu mạng
  •  
  •   Tốc độ sao chụp/in: 28 bản/phút (A4)
  •   Đảo bản sao: có sẵn (cho phép in 2 mặt tự động).
  •   Tốc độ scan lên đến 45 bản/phút.

  Khuyến mại:

  •  TẶNG KÈM CHÂN ĐẾ

 • Máy photocopy a3 konica minolta bh 367 nhãn hiệu
  Bảo hành: 12 tháng
  Mô tả tóm tắt:

  •  Chức năng chính: Sao chụp 2 mặt - In mạng - Quét mạng màu - Internet fax
  •  
  •   Tốc độ sao chụp/in: 36 bản/phút (A4)
  •   Bộ nạp và đảo bản gốc tự động DF-628 (70 tờ) có sẵn.
  •   Đảo bản sao: có sẵn (cho phép in 2 mặt tự động).

  Khuyến mại:

  •  TẶNG KÈM CHÂN ĐẾ

 • Máy photocopy a3 ricoh mp 5002sp nhãn hiệu
  Bảo hành: 12 tháng
  Mô tả tóm tắt:

  •  Chức năng chính: Copy 2 mặt- In mạng 2 mặt- Scan mạng 2 mặt
  •  Copy/In: 50 bản/phút
  •  Chức năng đảo 2 mặt bản sao (Duplex) : có sẵn
  •  Bộ nạp và đảo bản gốc tự động DF3070: có sẵn
  •  Màn hình điều khiển: LCD cảm ứng màu đa sắc

  Khuyến mại:

  •  TẶNG KÈM CHÂN ĐẾ

Máy photocopy

Hãng sản xuất

 • Bán hàng Online
  Tổng đài: (0236)3 888 000
  Bán hàng: sales@philong.com.vn
  Hỗ trợ kỹ thuật: support@philong.com.vn
  Phòng kinh doanh: kinhdoanh@philong.com.vn
  Ban Giám đốc: philong@philong.com.vn
 • Góp ý, thắc mắc, khiếu nại
  Email: support@philong.com.vn
  Tổng đài: 1800 1222
  Hotline: 1800 1222
Bản quyền web: Phi Long

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm